Wyświetl większą mapę
Home / Klasy 6, 7, 8

Klasy 6, 7, 8

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła kieruje ofertę dla uczniów klas 6, 7 i 8 szkół lubelskich.

Po lekcjach zapewniamy szereg zajęć socjoterapeutycznych oraz po prostu miłe spędzenie czasu.

Zajęcia pozalekcyjne „ABC – wielki powrót”

Zajęcia „ABC. Wielki powrót” przeznaczone są dla uczniów Szkoły Specjalnej Nr 56 w Lublinie. Ideą wiodącą jest powrót do podstaw, tak w wymiarze wychowawczym – moralnym, jak i edukacyjnym. Powrót ten nie jest jednak prostą, techniczną implikacją zagadnień i tematów z wcześniejszych etapów rozwojowych, lecz ponownym omówieniem zagadnień w sposób adekwatny dla obecnego poziomu rozwojowego uczestników. Celem jest nie tyle powtórzenie jakichś treści, lecz omówienie tego wszystkiego, co zostało w dotychczasowym procesie wychowawczym pominięte, przepracowane powierzchownie, zaniedbane lub niedostatecznie utrwalone. Program ten jest odpowiedzią na zaległości z pierwszego etapu edukacyjnego, tak szkolne, jak i wychowawcze, które konsekwentnie obciążają obecny proces rozwojowy dziecka, pogłębiają stan permanentnego lęku przez obowiązkiem szkolnym, związanej z tym agresji i nie pozwalają na nawiązywanie zdrowych relacji ani rówieśniczych ani z dorosłymi.

Projekt wychowawczy ma charakter personalistyczny, stąd właśnie taki wybór. Uczniowie mają uczą się wyrażać siebie. Dyskretne korekty prowadzącego mają utrwalać ten sposób mówienia, który niestety nie jest powszechny w Polsce, przez co wymaga nabywania technicznego i świadomego.

Program obejmuje także sferę sztuki i proponuje uczniom powrót do prostych figur geometrycznych, malowanych jednak w sposób profesjonalny, farbą olejną na płótnie i tworzącym dzieło w stylu kubistycznym, bądź fowistycznym. Propozycją konkretną jest cykl obrazów „cztery pory roku”. Ten rodzaj malarstwa ma za zadanie wniesienie w życie uczniów prostej harmonii i satysfakcji z osiągnięcia efektu za pomocą prostych środków i poprzez cierpliwe podążaniem za wskazówkami nauczyciela. Uczniowie zachęcani są do wyrażenia siebie (także swojej ciemnej strony) poprzez sztukę. Ważną rolą prowadzącego jest zapewnienie osiągnięcie dobrego efektu artystycznego poprzez nie tyle korekty, co uporządkowanie pracy ucznia, tak aby dzieło było całkowicie jego i aby mógł przez nie „zobaczyć” siebie i zaakceptować swoje prawdziwe wewnętrzne przeżycia – uznać je za dobre.
Kilka razy w ciągu roku uczniowie uczestniczą w pracy nad plakatami, które są wykonane głównie przez prowadzącego w darmowym programie Blender. Zadaniem uczniów jest obserwowanie i rzucanie propozycji na bieżąco jak wykonać plakat. Celem jest ukazanie zastosowania matematyki w grafice komputerowej oraz prezentacja możliwości wyrażenia myśli poprzez grafikę komputerową. Plakaty stanowią także formę reklamy i zachętę do uczestnictwa innych uczniów szkoły.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu