Wyświetl większą mapę
Home / Pomoc edukacyjna

Pomoc edukacyjna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są jedną z form pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Tego typu zajęcia są to zajęciami z języka polskiego i z matematyki oraz innymi wynikającymi z potrzeb bieżących uczniów. Nie na wszystkich naszych spotkaniach, ale w dużej ich części, przyjęliśmy inną formę pracy, niż tylko karta pracy, tablica lub odpowiedzi ustne, ale także ciekawą naukę przy komputerze. Z zajęć matematycznych: rozwiązywanie logogryfów, krzyżówek; z języka polskiego: samodzielne redagowanie różnego rodzaju krótkich tekstów, zabawnych wierszyków czy rymowanek na aktualny temat. Na matematyce korzystamy między innymi z programu edukacyjnego „2+2”. Wykorzystujemy również całą paletę narzędzi edytora tekstu i edytora grafiki. Zajęcia prowadzone w taki sposób są bardzo atrakcyjne, nie są nudne i szablonowe, skłaniają do myślenia i kreatywności, a co najważniejsze pomagają utrwalić materiał i niwelować braki w wiadomościach szkolnych. Uczniowie bardzo polubili taką formę zajęć i chętnie w nich uczestniczą.
 
 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Zabawa ze słowem”
book-learning-letters-2900
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „Zabawa ze słowem” przeznaczone są dla uczniów naszej szkoły. Priorytetem jest tu rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie pamięci, a także zainteresowanie językiem polskim, poezją, baśniami. Dzieci dowiadują się, jak istotna jest znajomość związków frazeologicznych, którymi wielu ludzi posługuje się na co dzień, jakie znaczenie mają wybrane związki wyrazowe i w jakich sytuacjach najlepiej ich użyć. Uczniowie poznają różne baśnie, grają w kalambury, ćwiczą pamięć zapamiętując wierszyki, wymyślają rymy, a nawet samodzielnie tworzą krótkie rymowanki. Lekcje mają charakter zabawy, która ułatwia dziecku poznanie rzeczywistości. Na zajęciach staramy się dowartościować uczniów, rozbudzić wiarę w ich własne możliwości, podnieść samoocenę, a także stworzyć bodźce do dalszej nauki języka polskiego.
 
 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Przyjazna matematyka”

klasaProgram zajęć jest skierowany do uczniów mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Celem zajęć jest przełamanie „strachu” przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych a także ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki. Dla wielu uczniów zajęcia te są jedyną możliwością uzupełnienia braków w wiadomościach matematycznych. Przygotowują uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Wyrabiają nawyk sprawdzania otrzymanych odpowiedzi, korygowania błędów, rozwijania umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Ponad to wyrabiają poczucie własnej wartości.

.

 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Informatyka +”
Informatyka jest młodą i bardzo szybko rozwijającą się dyscypliną naukową. Bez niej trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu dziedzin życia, naukę, pracę i zabawę. Ważne jest aby młody człowiek, przed którym są dalsze etapy nauki i wybór dróg dalszego życia, miał możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań związanych z technologią informatyczną.
Głównym celem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z informatyki jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczennic, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy przy użyciu technologii informacyjnej. Na zajęciach uczniowie ćwiczą wykonywanie zadań w arkuszu kalkulacyjnym oraz programowanie w języku Scratch. Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło uczniom na lepsze przygotowanie się do sprawdzianów i kartkówek.
Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu