Wyświetl większą mapę
Home / Uncategorized / Rekrutacja 2020/21

Rekrutacja 2020/21

SZKOŁA PODSTAWOWA na II ETAPIE EDUKACYJNYM

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół lubelskich¹, do realizacji obowiązku szkolnego w Naszej Szkole. W nadchodzącym roku szkolnym przewidujemy utworzenie klas IV, V, VI, VII i VIII.

Zapraszamy już od 1 stycznia 2020 r. do niezobowiązujących informacji o potrzebie pobierania nauki w Naszej Szkole.

I etap naboru do klas będzie trwać od 3 lutego do 31 marca 2020 r.;

II etap do 30 czerwca 2020 r.;

III etap do 31 sierpnia 2020 r.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja komisji kwalifikacyjnej. W czasie roku szkolnego, istnieje możliwość przyjęcia do utworzonej klasy, o ile posiadamy wolne miejsce.

Biorąc pod uwagę tegoroczną sytuację związaną z brakiem wolnych miejsc, zapraszamy do wcześniejszych deklaracji. Szczegóły dotyczące przyjęcia można uzyskać w sekretariacie szkoły. 

Jeśli chcecie brać udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów pracujących od lat z dziećmi posiadającymi deficyty uwagi, nadpobudliwość, przejawiającymi zaburzenia zachowania w postaci między innymi: niechęć do realizacji obowiązku szkolnego, zaległości szkolne, trudności w nawiązywaniu relacji – jest to szkołą dla WAS! Dodatkowo oferujemy nieliczne klasy (do 16 osób) oraz udział dodatkowego nauczyciela na niemal każdych zajęciach lekcyjnych.

POMOC EDUKACYJNA jest przeznaczona dla uczniów naszej szkoły, gdzie wyrównujemy razem z uczniem jego wyniki w nauce. Mamy świadomość jego oporów, lęków i niechęci do obowiązków wynikających z dotychczasowych braków sukcesów.

WSPOMAGANIE ROZWOJU I TERAPIA INDYWIDUALNA realizowana jest poprzez tworzenie sytuacji, dzięki którym dziecko będzie miało możliwość poznania siebie oraz będzie mogło nabyć umiejętności, które pomogą mu w realizacji postawionych sobie celów.

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE dla uczniów szkół lubelskich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, również nie posiadającymi orzeczenia o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Zajęcia dostosowane są do  indywidualnych potrzeb oraz możliwości, uczą  respektowania norm szkolnych oraz społecznych, funkcjonowania w grupie.

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ. W roku szkolnym 2019/20, proponujemy dla naszych wychowanków zajęcia teatralne, muzyczne, modelarstwo, arteterapię, kosmetologię, pięściarstwo oraz  survival. Plan zajęć na rok szkolny 2020/21, będzie uzależniony od preferencji naszych uczniów i propozycji zajęć zaproponowanych podczas spotkania Samorządu Szkolnego.

 

¹ od września 2020 r. nie dysponujemy miejscami noclegowymi, stąd też – do odwołania – przyjmujemy dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkołach lubelskich

Top