Wyświetl większą mapę
Home / Uncategorized / Zielony Budżet

Zielony Budżet

Nasza szkoła wraz z przylegającym do niej terenem na froncie, bierze udział w Zielonym Budżecie.

            Projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy zbiegu ulic Diamentowej z Zemborzycką i utworzenia w tym miejscu atrakcyjnej wizualnie zielonej przestrzeni, służącej mieszkańcom. Obecnie w tym miejscu znajduje się trawnik z przypadkowymi nasadzeniami drzew. Celem  projektu jest wprowadzenie nowej niskiej zieleni, zmieniającej charakter tego miejsca i nadającej mu nowe funkcje: reprezentacyjną dla osób wjeżdżających do Lublina od strony Bychawy i rekreacyjną dla mieszkańców z aktualnie mocno rozwijającej się dzielnicy Wrotków oraz mieszkańców z innych dzielnic  udających się nad Zalew Zemborzycki. Miejsce to po przekształceniu w skwer mogłoby spełniać różnorodne funkcje: 1. miejsce oczekiwania w zieleni na autobusy i busy, 2. odpoczynku i relaksu dla spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów (sąsiaduje ze ścieżką rowerową), 3. miejscem spotkań dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 56 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, sąsiadującej  z tym miejscem.

            Osią kompozycji jest wijąca się wstęga łanów trawy ozdobnej – trzęślicy modrej, przed którą zaprojektowano dwa gatunki bodziszków tworzących bodziszkową łąkę. Przełamaniem dla tej wijącej się wstęgi traw są zwarte nasadzenia krzewów w formie prostokątów wcinających się w łagodną linię traw.

Miejsca najbliżej chodnika i ścieżki rowerowej zajmują bodziszki, za nimi rosną wyższe trzęślice. Z tyłu wyższe piętro to pojedyncze krzewy derenia, bzu czarnego o żółtych liściach, hortensji, śnieguliczki odmiany ‘Hancock’, która stworzy zwartą okrywę w tylnej części. Rośliny dobrano pod względem odporności na warunki miejskie, słabą glebę, ograniczenie w nasłonecznieniu, a także cechy stanowiące o atrakcyjności. Najwyższe piętro stanowią rosnące tu wysokie drzewa: świerki, modrzewie, kasztanowce o wysokich pniach.

Elementami małej architektury są placyki z drewnianymi siedziskami nawiązujące kształtem do wijącej się wstęgi traw. Zaplanowano trzy siedziska, w tym jedno połączone ze stojakiem na rowery dla rowerzystów przejeżdżających ścieżką rowerową.

Elementem wprowadzającym odważną kolorystyką i nowoczesność do projektu są zastosowane w trzech miejscach drewniane lub metalowe słupki pomalowane na kolor zbliżony do kwitnących bodziszków (złamana fuksja), stojące wzdłuż łanu traw. Ich kolor będzie się pięknie komponował z barwą kwitnących kwiatów, a w okresach jesieni i zimy stanowił stały kolorowy akcent.

Ważną częścią projektu jest pozytywne przesłanie w postaci cytatów i mądrych myśli umieszczonych na drewnianych siedziskach. Przeczytanie ich ma sprawić przyjemność odbiorcom, wywołać refleksję, uśmiech na twarzy osób je czytających, co byłoby wartością dodaną dla wszystkich osób zatrzymujących się w tym miejscu na chwilę odpoczynku.

Procedura naboru projektów do Zielonego Budżetu Miasta Lublin w tym roku wygląda podobnie jak w poprzednich edycjach. W pierwszym etapie należy zgłosić swój projekt drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.zielonybudzet.lublin.eu. Będzie to możliwe od 1 do 31 października 2019 roku. Następnie, zgłoszone pomysły zostaną ocenione pod kątem formalnym przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta. Nabór projektów oraz ocenę formalną nadzoruje Biuro Partycypacji Społecznej.

Zgłoszone inicjatywy oceniane będą pod kątem udziału zieleni, kontekstu otoczenia, pomysłowości i funkcjonalności. Ocena merytoryczna zakończy się po nowym roku, następnie ogłoszona zostanie lista projektów do realizacji.

 

Top