Szukasz pomocy?

Kliknij tutaj

CAŁOROCZNA REKRUTACJA 2022/23

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Szkoła Podstawowa nr 56 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi klasy socjoterapeutyczne w oddziałach VII-VIII. Pracujemy z uczniami doświadczających trudności w nauce zdalnej i potrzebujących wsparcia w zakresie pracy nad sobą. Proponujemy naukę stacjonarną w klasach mających charakter „kameralny” (grupy 10-16 osobowe) z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych. Nasze klasy są tym miejscem, gdzie młody człowiek doświadcza bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami oraz ma możliwość przepracowania nagromadzonych trudnych emocji. Pod okiem specjalistów i nauczycieli ukierunkowanych na indywidualizację pracy z uczniem zdobywa nowe umiejętności i doświadczenia, uczy się radzić sobie w trudnych sytuacjach, wzbudzać motywację do własnego rozwoju osobistego i własnych pasji. Dzięki pracy w grupie może nabywać umiejętności wchodzenia we właściwe relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Umożliwiamy dzieciom zdobywanie wiedzy o nich samych, o otoczeniu społecznym i obowiązujących w nim zasadach, uczymy postaw i zachowań prospołecznych, korygujemy zachowania i postawy niepożądane. ...

Czytaj więcej
Top