Home / Bieżąca pomoc psychologa i pedagoga

Bieżąca pomoc psychologa i pedagoga

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 56 w Lublinie, udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz ze specyficznych trudności w uczeniu się.
Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy p-p. Każdy wychowanek szkoły i MOS ma opracowany przez Zespół ds. pomocy p-p Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który zawiera dokładną wieloaspektową diagnozę funkcjonowania ucznia wraz z zaleceniami jak,dlaczego, kiedy, z kim, i nad czym ma pracować.
W naszej szkole wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną pomocą, w ramach której prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia (sportowe, plastyczne, teatralne), logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz psychoterapeutyczne.
Rodzicom/Opiekunom uczniów zapewniamy pomoc w formie codziennych porad, konsultacji oraz cotygodniowych warsztatów i szkoleń prowadzonych przez specjalistów z MOS.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu