Home / Klasy 7, 8

Klasy 7, 8

W bieżącym roku szkolnym kierujemy ofertę do uczniów klas 7 i 8 szkół lubelskich.

W naszej szkole zatrudniona jest profesjonalna kadra pedagogiczna, która stale doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. Zespół specjalistów składający się z  pedagogów , psychologów, socjoterapeutów, opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny na podstawie wielowymiarowej diagnozy funkcjonowania dziecka dla każdego ucznia. Podczas realizacji Indywidualnych Programów szkoła ściśle współpracuje z rodzicami oraz innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

Osią wszystkich oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych uczniów. Nauczyciel, dokonując wyboru tematyki zajęć, metod, form pracy i środków dydaktycznych kieruje się przede wszystkim wieloaspektową znajomością funkcjonowania ucznia, jego możliwościami i potrzebami rozwojowymi. Wszystkie oddziaływania pedagogiczne oparte są na metodach mających na celu aktywizowanie ucznia w procesie uczenia się.

Praca w nielicznych klasach ( max 16 osób) pozwala na indywidualizację nauczania, lepsze poznawanie uczniów. Jest szansą na integrację społeczną,  zdobycie wiedzy pod okiem zespołu specjalistów oraz na zredukowanie zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu