Home / Misja

Misja

Jesteśmy placówką zapewniającą uczniom i wychowankom wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do dalszej nauki i samodzielnego życia. Wychowanie młodego człowieka następuje we wszystkich zakresach: emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym.
Jednak naczelną i podstawową misją MOS w Lublinie jest:
– dbanie o rozwój wychowanka w zakresie życia osobistego; kontroli własnego zachowania; kontroli emocji; umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej; podwyższenie samooceny; kształtowanie motywacji do zmian zachowań negatywnych przynoszących szkodę i krzywdę innym
– zaspokojenie specyficznych potrzeb wynikających z wadliwej socjalizacji i braku środowiskowo-kulturowego oraz kompensowanie deficytów w zakresie rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego
– odbudowanie podmiotowości dziecka, zinternalizowanie systemu wartości moralnych, kształtowanie poczucia kontroli wewnętrznej (samokontrola) autonomizującej jego zachowania w sytuacjach pokusy i presji czynników określanych jako kryminogenne.

 

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu