Home / Pomoc edukacyjna

Pomoc edukacyjna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są jedną z form pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Tego typu zajęcia są to zajęciami z języka polskiego i z matematyki oraz innymi wynikającymi z potrzeb bieżących uczniów. Nie na wszystkich naszych spotkaniach, ale w dużej ich części, przyjęliśmy inną formę pracy, niż tylko karta pracy, tablica lub odpowiedzi ustne, ale także ciekawą naukę przy komputerze. Z zajęć matematycznych: rozwiązywanie logogryfów, krzyżówek; z języka polskiego: samodzielne redagowanie różnego rodzaju krótkich tekstów, zabawnych wierszyków czy rymowanek na aktualny temat. Na matematyce korzystamy między innymi z programu edukacyjnego „2+2”. Wykorzystujemy również całą paletę narzędzi edytora tekstu i edytora grafiki. Zajęcia prowadzone w taki sposób są bardzo atrakcyjne, nie są nudne i szablonowe, skłaniają do myślenia i kreatywności, a co najważniejsze pomagają utrwalić materiał i niwelować braki w wiadomościach szkolnych. Uczniowie bardzo polubili taką formę zajęć i chętnie w nich uczestniczą.
 
 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Przyjazna matematyka”

klasaProgram zajęć jest skierowany do uczniów mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Celem zajęć jest przełamanie „strachu” przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych a także ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki. Dla wielu uczniów zajęcia te są jedyną możliwością uzupełnienia braków w wiadomościach matematycznych. Przygotowują uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Wyrabiają nawyk sprawdzania otrzymanych odpowiedzi, korygowania błędów, rozwijania umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Ponad to wyrabiają poczucie własnej wartości.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu