Home / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w Lublinie 2020/2021
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 56 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii otwiera nowe klasy socjoterapeutyczne (V-VIII) w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów doświadczających trudności w nauce zdalnej i potrzebujących wsparcia w zakresie pracy nad sobą.

Proponujemy naukę stacjonarną w klasach mających charakter „kameralny” (grupy 6-10 osobowe) z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych. Nowopowstałe klasy będą tym miejscem, gdzie młody człowiek doświadczy ponownie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami oraz będzie miał możliwość przepracowania nagromadzonych trudnych emocji. Pod okiem specjalistów i nauczycieli ukierunkowanych na indywidualizację pracy z uczniem zdobędzie nowe umiejętności i doświadczenia, nauczy się radzić sobie w trudnych sytuacjach, wzbudzać motywację do własnego rozwoju osobistego i własnych pasji. Dzięki pracy w grupie będzie mógł nabyć umiejętność wchodzenia we właściwe relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Umożliwimy dzieciom zdobywanie wiedzy o nich samych, o otoczeniu społecznym i obowiązujących w nim zasadach, nauczymy postaw i zachowań prospołecznych, skorygujemy zachowania i postawy niepożądane.

Edukacja w naszej szkole może stać się źródłem nieocenionych korzyści dla Państwa dziecka. Tutaj dzieci zdobędą wiedzę o sobie, dzięki czemu łatwiej im będzie odnaleźć się w swoich uczuciach, ale też w swoim otoczeniu. Staną się świadome swoich mocnych i słabych stron oraz swoich potrzeb, dzięki czemu łatwiej im będzie podejmować decyzje, dokonywać świadomych ocen i wyborów. W tych trudnych dla dzieci czasach postaramy się pomóc im przejść przez czas niepokoju i poczucia utraty bezpieczeństwa, pomożemy uporać się z lękiem, poczuciem osamotnienia i smutku.

Szkoła Podstawowa nr 56 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii jest miejscem przeznaczonym dla uczniów oraz ich rodziców borykających się z różnymi problemami edukacyjno-wychowawczym gdzie praca odbywa się w atmosferze akceptacji i rozumienia potrzeb. Szkoła realizuje w pełni podstawę programową dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, tak jak w każdej inne szkole publicznej i niepublicznej, ale z zastosowaniem takich metod nauczania i wychowania, które uwzględniają specyficzne problemy i potrzeby ucznia dostosowując je do jego możliwości psychofizycznych.

Szkoła SP 56 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii to dobry pomysł na pomoc i wsparcie dla tych dzieci, które:

· Nie mogą odnaleźć się w szkole masowej i doświadczają szeroko rozumianych problemów edukacyjnych,

· Doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych,

· Nie mogą znaleźć dobrego sposobu na porozumienie się z własnymi rodzicami i innymi dorosłymi,

· Uciekają w wewnętrzny świat negatywnych myśli,

· Brak im energii i motywacji do nauki oraz rozwoju własnych pasji,

· Coraz częściej tracą kontrolę nad emocjami,

· Na sytuacje trudne (np. konfliktowe lub stresujące) reagują impulsywnie, nie potrafią kontrolować własnych emocji,

· Ich zachowanie nasycone jest lękiem, wycofaniem, niepewnością,

· W sytuacjach społecznych blokują się: nie potrafią nawiązywać i podtrzymywać rozmów lub bliskich znajomości z rówieśnikami,

· Czują się samotne, nie potrafią podejść i przyłączyć się do zabawy (odczuwają lęk lub wstyd na myśl o tym),

· Mają trudności z odzywaniem się na forum klasy lub innej grupy (np. nie zgłaszają się do odpowiedzi) i nie umieją pokazać się z dobrej strony (np. nie potrafią pokazać innym, co jest ich pasją i w czym są dobre),

· Są niepewne siebie, z niską samooceną.

To szkoła przyjazna także rodzicom, którzy:

· Dostrzegli potrzebę zmiany w sposobie budowania relacji ze swoimi dziećmi,

· Chcą zweryfikować dotychczasowe postawy wobec własnych pociech,

· Pragną nauczyć się nowych zachowań niezbędnych dla właściwego wypełniania ról rodzicielskich,

· Chcą lepiej rozumieć swoje dzieci,

· Chcą wypracować właściwe metody oddziaływań wychowawczych.

Profesjonalne, socjoterapeutyczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców oraz indywidualna praca z uczniem a także psychologiczne wsparcie jego rodziny, pomoże osiągnąć pozytywne rezultaty dydaktyczne i wychowawcze zarówno w szkole jaki i w rodzinie.

Wychodząc również naprzeciw potrzebom Państwa i Państwa dzieci Szkoła Podstawowa nr 56 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Lublinie oferuje bezpłatne konsultacje psychologiczne, które odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 lub w inny dzień, wcześniej umówiony i dopasowany do bieżących potrzeb.

Żeby uzyskać więcej informacji zadzwoń pod numer 880 528 296 lub 81/533 84 95 wew. 25

    Top
    Zmień wielkość czcionki
    tryb kontrastu