Home / Rekrutacja

Rekrutacja

rekrutacja

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie przyjmowana jest młodzież na wniosek rodzica i posiadająca aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Na jego podstawie Wydział Oświaty i Wychowania w Lublinie wydaje skierowanie do naszego Ośrodka. Do pracy z dzieckiem wymagane są również dokumenty dotychczasowych działań wobec dziecka i rodziny, jeśli były już jakiekolwiek podejmowane, czyli:

  • wyniki przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych;
  • ostatnie świadectwo szkolne;
  • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego;
  • dokumentacja medyczna (karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o aktualnej sytuacji zdrowotnej);
  • wszelkie informacje o funkcjonowaniu szkolnym dziecka (opinia pedagoga lub wychowawcy klasy).

Na podstawie zebranej dokumentacji oraz po uprzedniej rozmowie przeprowadzonej z rodzicem/rodzicami i dzieckiem, określeniem warunków współpracy, Zespół Kwalifikacyjny rozpatruje zgłoszenie zwracając szczególną uwagę na ciężar problemu oraz możliwości udzielenia adekwatnej pomocy. Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie przyjmowana jest młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku między 10 a 21 rokiem życia, będąca w normie intelektualnej i zdrowotnej (psychicznej i fizycznej), mająca uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazana wyrokiem sądu za czyny oraz przeciwko której nie toczy się postępowanie sądowe.

Do Szkoły Podstawowej nr 56 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zapraszamy uczniów klas 6, 7 i 8 w wieku między 10 a 21 rokiem życia posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Rekrutacja odbywa się przez cały rok.
By dowiedzieć się jakie dokumenty są niezbędne podczas procesu rekrutacji kliknij na przycisk poniżej.
Kliknij tutaj
Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu