Home / Socjoterapia

Socjoterapia

 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE * w roku szkolnym 2020/2021, zapraszamy w piątek od godziny 16.00 do 17.30

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym nakierowane są na rozwój społeczny i emocjonalny umożliwiający swobodne korzystanie z zasobów i potencjału dziecka. Dostosowane do  indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczestników, służą rozwojowi kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej, rozumieniu i kontroli emocji. Uczą  respektowania norm szkolnych i społecznych, funkcjonowania w grupie w bezpiecznej, sprzyjającej zdobywaniu nowych doświadczeń przyjaznej, bezpiecznej atmosferze.

Ogólne cele programu

Cele rozwojowe:

 • rozwijanie umiejętności przyjmowania i udzielania wsparcia
 • uczenie  radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • rozwijanie umiejętności asertywnych
 • rozwijanie umiejętności współpracy

Cele edukacyjne:

 • nabycie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • poznawanie emocji, sposobów radzenia sobie z nimi
 • poznawanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi
 • uczenie się korzystania ze swoich mocnych stron i zasobów
 • rozwijanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych

Cele terapeutyczne:

 • odreagowanie napięć i negatywnych emocji
 • doświadczenie pozytywnych emocji
 • uczestniczenie w sytuacjach korekcyjnych
 • zdobywanie nowych pozytywnych doświadczeń
 • poznanie nowych sposobów zachowań
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości

Zajęcia oparte na grach/zabawach interakcyjnych angażujących uczestnika, jego myśli i uczucia, oddziałujących na jego wiedzę, stymulujących do ukierunkowanej aktywności. Gry i zabawy interakcyjne są czynnikiem wspierającym w procesach socjalizacji i rozwoju osobowym młodego człowieka. Gry wprowadzają nowe normy komunikacji i zachowania, pomagają w całościowym postrzeganiu siebie, pobudzają do trenowania zdolności psychosocjalnych: uczą krytycznego postrzegania rzeczywistości, otwartej komunikacji, podejmowania decyzji, współpracy, rozwijania odpowiedzialności.

W tych dniach szczególnie zapraszamy uczniów szkół lubelskich bez orzeczeń, a jedynie z zauważonymi przez specjalistów, problemami z zachowaniem.

* Zajęcia socjoterapeutyczne lub grupa socjoterapeutyczna to forma zajęć skierowana do konkretnej grupy wychowanków borykających się z podobnymi trudnościami. Uczestnicy mają możliwość przepracowania własnych problemów, nauczenia się nowych sposobów zachowania i myślenia, zmiany dotychczasowych postaw. Mają szanse opanować efektywną komunikację międzyludzką, rozładować nagromadzone napięcie i stres a wszystko to poprzez pracę w grupie rówieśników, którzy maja podobny cel i oczekiwania. Podstawą pracy jest dobrowolność i własna aktywność. Konieczna jest: akceptacja, szacunek, otwartość, nieocenianie, życzliwość i dyskrecja.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu