Home / Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne są okazją do omówienia i próby rozwiązywania bieżących problemów emocjonalnych i życiowych.

– poznacie mechanizmy kierujących naszym zachowaniem;
– nauczycie podejmować działania zmierzające do zmiany zachowań niepożądanych;
– służymy w uczeniu kontroli własnych emocji (głównie złości);
– uczeniu się rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji;
– budowaniu pozytywnego obrazu siebie opartego na społecznie akceptowanym systemie wartości;
– nauczeniu się wykorzystywania swoich mocnych stron;
– uczeniu asertywności;
– podjęciu skutecznej walki z nałogami;
– zwiększeniu w sobie motywacji do działania (np. do nauki);
– nabyciu wiedzy o właściwym komunikowaniu się z otoczeniem;

Zapraszamy na rozmowy indywidualne z psychologiem.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu