Home / Rozwijanie zainteresowań

Rozwijanie zainteresowań

W ramach rozwoju zainteresowań prowadzimy kreatywną działalność ukierunkowaną na wyposażenie wychowanka w konkretne umiejętności i kompetencje. Zajęcia mają postać doświadczeń kulinarnych, sportowych i plastycznych. Stawiamy na rozwój, odkrywanie potencjałów uczestników i ich talentów. Każde zadanie, przed którym staje wychowanek jest niezbyt skomplikowane i gwarantuje sukces. Zajęcia stanowią podłoże do pracy nad rozwiązywaniem trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych, służą obniżaniu napięć emocjonalnych, pobudzaniu wyobraźni i kreatywności oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Pomagają jednocześnie poznać samego siebie i innych, zmierzyć się ze swoimi słabościami, ujawnić swoje pragnienia, uczucia i mówić o swoich potrzebach. Pozwalają poczuć się dostrzeżonym, docenionym i szanowanym, a także uwierzyć w swoje możliwości. Kształtują także umiejętność pracy w grupie dając możliwość odnalezienia w niej swego miejsca. Kreatywna działalność jaką proponujemy uczestnikom pozwala na zdobycie wielorakich doświadczeń, rozwija praktyczne umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Kliknij na zdjęcie by dowiedzieć się więcej.

Zajęcia mają na celu przede wszystkim kształtowanie potrzeby aktywności ruchowej i fizycznej a także rozładowywania zachowań agresywnych i różnych napięć emocjonalnych u uczniów. Cotygodniowe spotkania to przede wszystkim pięściarstwo, które pomaga w kształtowaniu charakteru, siły, zasad fair-play w sporcie. Ma to bezpośrednie, pozytywne przeniesienie na codzienne funkcjonowanie młodego człowieka ( wzrasta poczucie własnej wartości). Ćwiczenia z podstaw pięściarstwa są urozmaicone i ciekawe. Wykonywane sekwencje ruchów wpływają pozytywnie na wszystkie partie mięśni i maja duże znaczenie w ogólnym rozwoju ucznia. Treningi odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki w wymiarze jednej godziny zegarowej.(14.00-15.00)

Zajęcia plastyczne mają na celu budowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec sztuki i jej wytworów, tworzenie możliwości do podejmowania samodzielnych działań twórczych, zwiększanie wrażliwości estetycznej i ekspresji a w szczególności rozwój kreatywnego myślenia i zdolności manualnych. W ramach zajęć wychowankowie zapoznają si e z takimi technikami jak: Paper Mache, Origami, tworzenie z masy solnej, modeliny termoutwardzalnej, rysunek suchymi pastelmi, decoupage, Kirigami, Strng Art i inne. Zajęcia plastyczne obejmują nie tylko tematykę sztuki, ale powiązane są również z takimi tematami jak: profilaktyka uzależnień, rozwijanie czytelnictwa, rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych takich jak: empatia, asertywność, współpraca, dobra komunikacja, zdrowa rywalizacja itp. Zajęcia te mają na więc celu nie tylko zapoznanie ze sztuką, ale również wskazanie innych istotnych dla poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie treści. Dodatkowo, wychowankowie tworząc, poszerzają swoją wiedzę dotyczącą kultury i tradycji (poznają obyczaje świąteczne, wykonują ozdoby itp). Taka forma zajęć pozwala pobudza do myślenia, rozwija wyobraźnię, nie daje gotowych rozwiązań, nie narzuca interpretacji, utrwala przekonanie,że nie istnieje jakiś jeden dobry sposób wykonania zadania, natomiast liczy się własna inwencja i pomysłowość. Chodzi tu głównie o doskonalenie zdolności wartościowania, ingerowania i zmieniania swego otoczenia.

Zajęcia rozwijające z fizyki mają na celu poszerzyć wiedzę i zainteresować przedmiotem. Poprzez wspólne wykonywanie doświadczeń uczniowie nabywają umiejętności pracy w grupie. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie i usprawniają manualnie. Uczeń może obserwować i wyciągać wnioski, a także ma możliwość samodzielnego projektowania doświadczeń. Doświadczenia uczą postępowania według ścisłej instrukcji, a ponadto dokładności i staranności w pracy. Eksperymenty przeprowadzone w ramach zajęć rozwijających z fizyki będą obejmowały wiele zagadnień od tego jak powstaje tęcza i czy można zobaczyć dźwięk po zasadę działania silnika odrzutowego.
Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu