Home / Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Zajęcia ukierunkowane są na korygowanie występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zachowania, nadpobudliwości i zahamowania niektórych zaburzeń emocjonalnych. Obejmujemy nimi dzieci i młodzież mającą problemy szkolne związane są z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem dydaktycznym oraz agresywnością. Zajęcia terapii pedagogicznej – przeznaczone są dla uczniów klas VI–VIII u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksję rozwojową ujawniającą się w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: socjoterapia

Socjoterapia

Zajęcia socjoterapeutyczne lub grupa socjoterapeutyczna to forma zajęć skierowana do konkretnej grupy wychowanków borykających się z podobnymi trudnościami. Uczestnicy mają możliwość przepracowania własnych problemów, nauczenia się nowych sposobów zachowania i myślenia, zmiany dotychczasowych postaw.

 

Społeczność terapeutyczna

Jest to forma pracy przypisana do grupy  młodzieży znajdującej się pod opieką terapeutyczno – wychowawczą. Jest to miejsce i czas, gdzie wychowankowie mogą odnieść się do realizacji własnych celów pobytu w ośrodku, podzielić się osiągnięciami i sukcesami, omówić trudności i problemy związane z relacjami.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu