Home / Wspomaganie rozwoju

Wspomaganie rozwoju

       W trosce o naszych uczniów podejmujemy działania sprzyjające realizowaniu potencjalnych możliwości każdego z nich. Tworzymy takie sytuacje, dzięki którym uczeń będzie miał możliwość poznania siebie oraz będzie mógł nabyć umiejętności, które pomogą mu w realizacji postawionych sobie celów. Zależy nam na kształtowaniu w uczniach podstawowych umiejętności i kompetencji (osobistych, szkolnych, interpersonalnych) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczymy szacunku do siebie, innych ludzi i ich wartości oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.
     W naszej pracy każdego traktujemy indywidualnie, różnicując metody nauczania w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich możliwości. Zależy nam na tworzeniu warunków do rozwoju talentu oraz rozbudzania zainteresowań. Pomagamy naszym uczniom w wyrównywaniu braków edukacyjnych, oferujemy też pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Naszym celem jest także troska nie tylko o ucznia, ale też i jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko rodzinne nie zapewnia dziecku dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego.

 

Doradztwo zawodowedrogowskaz

            Wybór szkoły czy tez zawodu jest jednym z trudniejszych wyborów jakie stawia przed nami życie. Dlatego my pomożemy podjąć Ci bardziej świadomą i trafną decyzję edukacyjno – zawodową, zgodna z Twoimi zainteresowaniami i zdolnościami. Nasze zajęcia to nie tylko teoria. Są to również spotkania z przedstawicielami zawodów (m.in Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji), jak również udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach promujących aktywny i zdrowy sposób spędzania wolnego czasu. Widząc jakie pasje mają inni ludzie, możesz również rozbudzić je w sobie.

 

 

EEG Biofeedbackbfb4

    Napięcie, skłonność do rozpraszania się, brak umiejętności szybkiego przechodzenia pomiędzy stanami uwagi szerokiej i wąskiej, słaba organizacja i niezdolność do utrzymania koncentracji przeszkadzają w wykonywaniu codziennych zadań tak w szkole jak i w domu. Możemy temu zaradzić oferując Państwa pociechom terapię EEG Biofeedback.

 
                                                              
 
  

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

       Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Trudności te mogą przejawiać się w formie dysleksji (trudności w czytaniu i pisaniu), dysortografii (trudność z opanowaniem poprawnej pisowni), dysgrafii (trudność z opanowaniem czytelnego pisma) czy dyskalkulii (trudności w nauce matematyki). Celem tych zajęć jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.
 
 
Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu